Kunnossapitopalvelua

Kauttamme teollisuuden eri alojen kunnossapitotyöt, seisakki- ja huoltotyöt, teräsrakennetyöt, putkistojen uusiminen ja uusien putkistojen rakentaminen, erilaiset säiliöiden korjaukset, laitteiden ja koneiden asennustyöt.

Toimialoina mm

  • terästeollisuus
  • kaivosteollisuus
  • voimalaitokset
  • paperiteollisuus
  • selluteollisuus